Vastuullinen valinta

Fibon toimintaa ohjaavana visiona on määrittää paremman ja vastuullisemman rakennusalan standardit. Olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme ympäristöstä, yhteiskunnasta ja asiakkaistamme asettamalla tiukat vaatimukset päästöille, työntekijöidemme hyvinvoinnille ja tuotantomme laadulle.

Pienemmät hiilidioksidipäästöt

Fibo-paneelien käyttäminen laatoituksen sijaan voi pienentää kylpyhuoneen hiilijalanjälkeä jopa 45 prosenttia.

ESG Concept

ESG

Lyhenne ESG tulee englannin kielen sanoista environmental, social ja governance ja tarkoittaa ympäristöä, yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintotapaa. ESG-raportti sisältää tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista ja lisäarvosta kolmella osa-alueella, jotka ovat ympäristö, yhteiskunta ja hallinto.

Tiesitkö, että maapallon väkiluku nousee yli 11 miljardiin vuoteen 2100 mennessä?

Jotta kaikille olisi koti, tarvitaan yli kaksi miljardia uutta asuntoa. Siksi on rakennettava fiksummin, tehokkaammin ja vastuullisemmin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat Fibolle tärkeä strateginen työkalu. Olemme valinneet joukon tavoitteita, joihin yrityksenä keskitymme.

Vastuullinen metsänhoito

Puu on uusiutuva raaka-aine, joka varastoi hiiltä silloinkin, kun siitä on valmistettu tuotteita. Fibo-seinäpaneelit valmistetaan PEFC-sertifioidusta puusta, joka on taatusti peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä ja jolla on oma ympäristöselosteensa. Ympäristöselosteesta käyvät ilmi sekä raaka-aineen että tuotannon ympäristövaikutukset.

BREEAM-sertifiointi

BREEAM on uudisrakennus- ja saneerauskohteiden sertifiointiohjelma. Sertifiointi perustuu pistejärjestelmään, jossa arvioidaan kymmenen osa-alueen vaikutus muun muassa suunnitteluun, päästöjen vähentämiseen, vastuullisuuteen, kestävyyteen, ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen, ekologiseen arvoon ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Ympäristöseloste

Sertifioitu ympäristöseloste (EPD, Environmental Product Declaration) tarjoaa kuluttajille vertailukelpoista tietoa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Ympäristöseloste perustuu kansainvälisen ISO 14025 -standardin periaatteisiin ja kriteereihin, ja se tunnustetaan maailmanlaajuisesti.