BREEAM-NOR

BREEAM-NOR on brittiläisestä BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmästä Norjan oloihin sovitettu versio. Se ohjaa rakennuttajia ja arkkitehtejä tekemään vastuullisia valintoja Norjassa, antaa tunnustusta rakennusten omistajien ympäristöteoista ja vie kohti ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien rakennusten tulevaisuutta.


BREEAM-NOR on ratkaisevassa asemassa viitoittamassa tietä kohti vihreämpää rakentamista Norjassa aikana, jolloin ympäristö ja vastuullisuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin. BREEAM-NOR on kehittynyt nopeasti erittäin arvostetuksi työkaluksi rakennusten ja infrastruktuuriprojektien ympäristösuorituskyvyn arvioinnissa ja sertifioinnissa.

Vastuullisuuden kokonaisvaltainen arviointi

BREEAM-NOR tuottaa kokonaisvaltaisen ja kattavan arvioinnin rakennuksen ympäristövastuullisuudesta. Siinä arvioidaan perusteellisesti useita eri kategorioita, kuten energia, materiaalinkulutus, vedenkulutus, sisäilma, kuljetus ja jätteenkäsittely. Näin BREEAM-NOR tunnistaa osa-alueet, joilla ympäristösuorituskykyä voidaan parantaa. Sertifiointi edistää innovointia ja kannustaa rakennusalan toimijoita käyttämään mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja vähän luonnonvaroja kuluttavia ratkaisuja.

Kohti vastuullisia valintoja

Yksi BREEAM-NOR-ympäristöluokitusjärjestelmän merkittävimmistä eduista on, että se toimii vastuullisemman rakentamisen ohjenuorana ja suunnannäyttäjänä. BREEAM-NOR auttaa parantamaan energiatehokkuutta, käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja tehostamaan jätteenkäsittelyä. Näin se auttaa rakennuttajia ja arkkitehtejä tekemään parempia päätöksiä, joilla on myönteinen vaikutus ympäristöön.

Tunnustusta ympäristöteoista

Sertifiointi toimii myös tunnustuksena rakennusten omistajien ja rakennuttajien ympäristöteoista. BREEAM-NOR-sertifioidut rakennukset kiinnostavat vastuullisuutta arvostavia ja ympäristötietoistia vuokralaisia ja käyttäjiä. Sertifiointi voi nostaa kiinteistön arvoa ja parantaa kilpailuasemaa markkinoilla. BREEAM-NOR-sertifioinnilla on jo nyt merkittävä vaikutus Norjan rakennusalaan, ja ajan mittaan sen merkitys vain kasvaa. BREEAM-NOR-järjestelmän avulla voimme luoda tulevaisuuden, jossa rakennukset ovat ympäristöystävällisempiä, energiatehokkaampia ja terveellisempiä. Voimme yhdessä luoda tuleville sukupolville vihreämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden.