Mikä tekee tuotteesta vastuullisen?

Vastuullisuudesta puhutaan niin monissa yhteyksissä, että sanan merkitys katoaa helposti. Fibolle vastuullisuus merkitsee arvon luomista siten, että tuotteeseen tarvittavia luonnonvaroja ei käytetä loppuun, vaan niitä suojellaan meille ja tuleville sukupolville.


Vastuullinen tuotanto merkitsee tuotteen valmistukseen liittyvien luonnonvarojen kulutuksen, ympäristöhaittojen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Tärkeitä kysymyksiä ovat:

Mitä ja kuinka paljon?

Vastuullisen tuotteen valmistamiseen käytetään mahdollisimman vähän luonnonvaroja, tuote sisältää mahdollisimman paljon uusiutuvia raaka-aineita, ja se tuottaa mahdollisimman vähän ympäristöä vahingoittavia päästöjä, jätettä ja myrkkyjä. Hyviä ohjenuoria ovat erilaiset sertifioinnit ja alan standardit.

Fibon etuja on, että kylpyhuoneen rakentaminen Fibon seinäjärjestelmällä kuluttaa jopa 80 prosenttia vähemmän raaka-aineita kuin kylpyhuoneen laatoittaminen. Olemme siis jo ottaneet aimo harppauksen oikeaan suuntaan. Jatkuvan kehityksen kannalta on kuitenkin tärkeää keskittyä innovaatioihin ja tuotekehitykseen.

Fibolla on PEFC- ja FSC-sertifikaatit, jotka takaavat, että tuotannossa käytettävä puu on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä ja että puuntoimittajilla on kaikki tarvittavat hyväksynnät. Näin varmistetaan, ettei Fibo-tuotteiden valmistus edistä metsäkatoa ja että puunkorjuu tapahtuu hallitusti paikallis- ja alkuperäisväestöä kunnioittaen. Yksi suurimmista haasteistamme on formaldehydin käytön vähentäminen. Formaldehydi on käyttämäämme liimaan sisältyvä haitta-aine. Käytämme formaldehydiä huomattavasti sallittua vähemmän, mutta olemme joka tapauksessa asettaneet tavoitteeksi sen käytön lopettamisen ja korvaamisen vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla.

Miten?

Vastuullisuus liittyy myös prosesseihin eli siihen, miten tuotteita valmistetaan. Kiertotalous on yksi viime vuosien tärkeimmistä vastuullisuusteemoista.

Kiertotalous on kunnianhimoinen tavoite, johon pyrimme. Kiertotalous on monimutkainen kokonaisuus, johon liittyvät osaltaan myös loppukäyttäjät ja prosessit, joihin emme voi vaikuttaa. Siksi ratkaisut löytyvät yhteistyössä viranomaisten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Kiertotalous tarkoittaa, että tuotteita ei enää vain valmisteta, käytetä ja heitetä pois. Tavoitteenamme on kantaa vastuu tuotteiden kierrättämisestä tai uudelleenkäytöstä niiden tultua käyttöikänsä päähän. Fibo ja 45 muuta yritystä osallistuvat Tre på Agder -kehitysprojektiin. Näin lisäämme tietämystämme vastuullisuudesta ja pääsemme innovoimaan muiden yritysten kanssa. Projektissa työskennellään aktiivisesti vastuullisuuden ja kiertotalousratkaisujen parissa puu- ja metsätalouteen liittyvillä aloilla.

Missä?

Raaka-aineiden alkuperä voi vaikuttaa tuotteen vastuullisuuteen huomattavasti. Raaka-aineiden tuonti kaukaa lisää kuljetusten tarvetta ja monimutkaistaa toimitusketjua. Muissa maanosissa sijaitsevien tavarantoimittajien käyttäminen tarkoittaa lainsäädäntöön, työelämään ja valvontaan liittyviä, vaikeasti hallittavia ja tuntemattomia tekijöitä. Vastuullisuusriskit voivat kasvaa, jos työntekijöiden työolot esimerkiksi terveyden, ympäristön, turvallisuuden, oikeuksien ja ehtojen osalta ovat heikot.

Tärkein raaka-aineemme on puu, ja puutavaran saatavuus on viime vuosina ollut heikko maailmanlaajuisesti. Syynä ovat muun muassa Kanadan kaarnakuoriaisinvaasio ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, mikä on johtanut venäläisten tuotteiden boikotointiin. Venäjä on perinteisesti ollut suuri puutavaran tuoja Eurooppaan. Kuten monet muutkin alan toimijat, olemme kokeilleet uusia tavarantoimittajia ja myös uusia puulajeja. Kävimme esimerkiksi hiljattain Intiassa ja Portugalissa tutustumassa puutavaratoimittajien alihankkijoihin.

Koska myymme tuotteita Pohjoismaiden markkinoille, sijaintimme lähellä loppukäyttäjiä on meille edullinen. Pystymme kuljettamaan tuotteet jälleenmyyjille ja loppukäyttäjille ympäristöystävällisesti.