Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta edistää reilua ja vastuullista elinkeinotoimintaa. Asettamalla eettisyyden ja yhteiskuntavastuun etusijalle luomme luottamusta, kestävää kasvua ja edistämme myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa.


Sitoutuminen eettiseen liiketoimintaan ja vastuulliseen tuotantoon

Fibolle on erittäin tärkeää huolehtia liiketoiminnan eettisyydestä, ja liiketoimintamme eettisyys ylittääkin reilusti voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset. Fibo on sitoutunut kantamaan vastuunsa koko tuotantoketjusta ja huolehtimaan oikeudenmukaisista ja hyväksyttävistä työehdoista ja -oloista. Tämä kattaa kaikki tuotantoketjun jäsenet mukaan lukien Fibon ja sen alihankkijoiden, raaka-ainetoimittajien ja kuljetusyhtiöiden työntekijät.

Eettinen liiketoiminta ja jokaisen työntekijän kunnioittaminen

Fibolle on tärkeää huolehtia, että jokaista työntekijää hänen asemastaan riippumatta kohdellaan arvostavasti ja kunnioittavasti. Tämä tarkoittaa aktiivista työskentelyä oikeudenmukaisen palkkauksen ja työolojen puolesta. Fibo pyrkii luomaan pitkäkestoiset ja luottamukselliset suhteet alihankkijoihinsa ja yhteistyökumppaneihinsa sekä kannustaa läpinäkyvyyteen ja avoimeen keskusteluun varmistaakseen eettisen liiketoiminnan koko toimitusketjussa.

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen ovat tärkeä osa eettistä liiketoimintaa. Fibo investoi työntekijöidensä ja liikekumppaniensa koulutukseen, jonka tarkoituksena on torjua ei-toivottua käyttäytymistä ja asenteita. Koulutuksessa käsitellään korruptiota, ilmoituskanavia ja korruption vastaisia käytäntöjä. Edistämällä eettistä ajattelutapaa ja johtamista Fibo luo yrityskulttuuria, joka kannustaa vastuullisuuteen ja tinkimättömyyteen kaikissa tilanteissa.

Osallisuuden, monimuotoisuuden ja yhteiskuntavastuun edistäminen työelämässä

Fibo on sitoutunut tukemaan osallistavaa työelämää kaikille etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, sukupuoleen, ikään tai toimintakykyyn katsomatta. Arvostamme monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, sillä ne ovat sekä vahvuus että luovuuden ja innovaatioiden lähde. Fibo pyrkii varmistamaan kaikkien työntekijöiden oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun rekrytointikäytäntöjen, urakehityksen ja työympäristötoimien avulla.

Fibon sitoutuminen eettiseen liiketoimintaan kattaa myös yhteiskuntavastuun. Osallistumme aktiivisesti aloitteisiin ja projekteihin, joissa tehdään hyvää yhteiskunnalle ja edistetään kestävämpää kehitystä. Tällaisia projekteja ovat esimerkiksi paikalliset yhteisöprojektit, ympäristönsuojelu ja sosiaaliset hyvinvointiohjelmat.

Eettisellä liiketoiminnalla ja vastuullisen tuotantoketjun ylläpitämisellä pyrimme kunnioittamaan ihmisoikeuksia, edistämään yhdenvertaisuutta ja ylläpitämään rehellisyyttä kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Meille liiketoiminnan eettisyys on keskeinen arvo. Siksi haluamme innostaa muita toimimaan samalla tavalla ja edistämään eettisempää ja oikeudenmukaisempaa liiketoimintaa.