Fibon PEFC- ja FSC-sertifioinnit

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ja FSC (Forest Stewardship Council) ovat kansainvälisiä voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka edistävät vastuullista metsänhoitoa riippumattomien kolmannen osapuolten tekemien metsäsertifiointien avulla. Järjestöjen kriteerien mukaiset sertifikaatit kertovat, että puuraaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä. Näin kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja ja tukea vastuullista metsäteollisuutta.


Mikä PEFC on?

PEFC määrittää kriteerit metsäsertifioinnille, joka edistää vastuullista metsänhoitoa. PEFC-sertifiointi takaa, että metsänhoito täyttää tiukat ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevat vaatimukset. Tämä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden suojelua, ekosysteemien ylläpitämistä ja paikallisväestön oikeuksien kunnioittamista.

PEFC-merkityt tuotteet on valmistettu puusta, joka on peräisin PEFC:n standardien mukaisesti sertifioiduista metsistä. PEFC-sertifioituja tuotteita valitsemalla kuluttajat ja yritykset voivat tukea vastuullista metsänhoitoa ja säilyttää arvokasta metsäluontoa tuleville sukupolville.

Näin sertifiointi toimii

PEFC on sitoutunut vastuulliseen puutavaran hankintaan vastuullisesti hoidetuista metsistä. Järjestö on määritellyt vastuullisen metsänhoidon käytännöt, joiden toteutumisen takaavat kattava metsänhoidon sertifiointi ja arvoketjun täysi jäljitettävyys.

PEFC:ssä on kolme vastuulliseen metsänhoitoon liittyvää perusperiaatetta:

1. Vastuullinen metsänhoito, jossa keskitytään ympäristön, yhteiskunnan ja talouden näkökulmiin.

Norjassa metsänomistajia ohjaa norjalainen PEFC-metsästandardi, joka sisältää 30 konkreettista kriteeriä. Kaikkien metsänhoitoon ja puunkorjuuseen osallistuvien on suoritettava standardiin liittyvä koulutus, ja ryhmäsertifioinnissa metsänomistajat sitoutuvat noudattamaan standardin kriteerejä. Näin taataan yhdenmukaiset ja vastuulliset metsänhoitokäytännöt.

2. Täysi alkuperän jäljitettävyys ja tuotteiden merkintä.

Valmistajien ja myyjien sertifiointi edellyttää puun alkuperän sertifiointia koskevan PEFC:n standardin kriteerien täyttämistä. Standardissa määritetään yritysten johtamisjärjestelmiä, huolellisuutta, materiaalilaskelmia ja dokumentaatiota koskevat kriteerit. Sertifiointi takaa, että puutavaran alkuperä voidaan jäljittää metsästä valmiiseen tuotteeseen, ja PEFC-merkkiä saa käyttää vain, kun tuotteet täyttävät tiukat vastuullisuusvaatimukset. Jos jokin vaihe ei ole sertifioitu, alkuperän jäljitysketju katkeaa, eikä tuotetta saa markkinoida PEFC-sertifioituna.

3. Riippumaton kolmannen osapuolen sertifiointi.

PEFC laatii standardit, mutta sertifioinnista ja valvonnasta vastaavat riippumattomat sertifiointielimet, mikä takaa objektiivisuuden ja puolueettomuuden. Sertifiointielimien on oltava kansallisten akkreditointielimien hyväksymiä ja PEFC:n kansallisesti tunnustamia. Näin PEFC ylläpitää sertifiointiensa hyvää laatua ja uskottavuutta.

PEFC-merkittyjen tuotteiden valitseminen edistää vastuullista tulevaisuutta ja tukee vastuullista metsänhoitoa kaikkialla maailmassa. Yhdessä voimme säilyttää arvokkaita metsiä ja taata terveen ja tasapainoisen planeetan tuleville sukupolville.

Mikä FSC on?

Myös FSC (Forest Stewardship Council) on määrittänyt kriteerit metsäsertifioinnille, joka edistää vastuullista metsänhoitoa. FSC-sertifiointi takaa, että metsänhoito täyttää tiukat ympäristöä, yhteiskuntaa ja taloutta koskevat vaatimukset. Tämä tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden suojelua, ekosysteemien ylläpitämistä ja paikallisväestön oikeuksien kunnioittamista.

FSC-merkityt tuotteet on valmistettu puutavarasta, joka on peräisin FSC:n standardien mukaisesti sertifioiduista metsistä. Valitsemalla FSC-sertifioituja tuotteita kuluttajat ja yritykset voivat aktiivisesti tukea vastuullista metsänhoitoa ja säilyttää arvokasta metsäluontoa tuleville sukupolville. FSC-merkityt tuotteet on valmistettu sekä ympäristö että yhteiskunta huomioon ottaen, mikä edistää vastuullisempaa ja tasapainoisempaa metsien hyödyntämistä.