Mitkä tekijät vaikuttavat kylpyhuoneen ympäristöjalanjälkeen?

Kylpyhuoneen rakennusvalinnoilla voi olla suuri vaikutus hiilidioksidipäästöihin. Asplan Viakin tutkimusraportti osoittaa, että päästöjä on mahdollista pienentää jopa 45 prosenttia.


40 prosentin ala

Rakennusalaa kutsutaan toisinaan 40 prosentin alaksi, sillä sen suorat ja epäsuorat päästöt ovat noin 40 prosenttia maailman ilmastopäästöistä. Nyt sekä kansalliset rakennusviranomaiset että EU:n kaltaiset toimijat ovat laatimassa tiukkoja toimia rakennusalan päästöjen vähentämiseksi.

Rakentamisen ja remontoinnin tarvetta ei voi välttää. Uudisrakennuksilla on aina ympäristöjalanjälki. Nyt alan on tärkeää pienentää sitä mahdollisimman paljon tekemällä fiksuja valintoja. Rakennusalan päästöjä voidaan pienentää erityisesti kolmella osa-alueella:

  1. saneeraamalla uuden rakentamisen sijasta aina kun mahdollista
  2. edellyttämällä ympäristöystävällisten materiaalien käyttämistä
  3. säästämällä energiaa ja siirtymällä energiatehokkaaseen tuotantoon.

Materiaalien merkitys

Erityisen tärkeään asemaan päästöjen pienentämisessä nousevat materiaalit. Tällä osa-alueella on suuria mahdollisuuksia, sillä 70–80 prosenttia alan kokonaispäästöistä syntyy materiaaleista.

Bygg21-raportissa todetaan, että ”materiaalien ja tarvikkeiden tuotantoon ja kuljetukseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt muodostavat merkittävän osan rakennuksen koko elinkaaren aikaisista päästöistä”. Eninten päästöjä alalla syntyy sementin, kalkin, kipsin, alumiinin, rautaseosten, muovin ja kumin tuotannossa sekä puun käsittelyssä ja kyllästämisessä.

Rakennussektorin osuus yhteiskunnan materiaalien käytöstä maailmanlaajuisesti on 40–50 prosenttia. Ei ole syytä olettaa, että osuus olisi pienempi Pohjoismaissa.

Kylpyhuoneen materiaalivalintojen vaikutukset

Rakennusalan toimijana Fibo haluaa olla osa ratkaisua. Työskentelemme pääasiassa kylpyhuoneiden parissa ja pyrimme jatkuvasti ymmärtämään kylpyhuoneiden ympäristöulottuvuutta.  Siksi esitimme itsellemme seuraavan kysymyksen:

Miten – ja missä vaiheissa – kylpyhuoneiden rakentaminen ja saneeraus vaikuttaa ympäristöön?

Pyysimme konsulttitoimisto Asplan Viakia laatimaan aiheesta raportin. Raportissa käsitellään useita tekijöitä, joilla on suuri ympäristövaikutus:

  • raaka-aineet ja niiden hiilijalanjälki
  • raaka-aineiden jalostus (mukaan lukien tuotannon energiankulutus)
  • kuljetus
  • vedeneristyksen ja märkätilojen lisätuotteet
  • jätteenkäsittely.

Yksi raportin tärkeä havainto on, että materiaalivalinnoilla on ratkaiseva vaikutus. Jos kylpyhuoneeseen valitaan Fibo-seinäjärjestelmä perinteisen laatoituksen sijaan, päästöt voivat olla jopa 45 prosenttia pienemmät.

Se sopii Fibon filosofiaan. Haluamme tarjota ympäristöystävällisen vaihtoehdon, joka pienentää päästöjä ja on kehitetty ja valmistettu Norjassa sertifioiduista metsistä peräisin olevista vastuullisista materiaaleista ja kuljetettu ympäristöystävällisesti.